Ceník poskytovaných zdravotních služeb

nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 1.2.2022

Služba

Cena

Student*

Řidičský průkaz (nový, vybodování) - posouzení zdravotní způsobilosti

700 Kč

500 Kč

Prodloužení řidičského průkazu - věk nad 65 let (68 a dále každé 2 roky)

500 Kč

Zbrojní průkaz nový - posouzení zdravotní způsobilosti

700 Kč


Zbrojní průkaz prodloužení - posouzení zdravotní způsobilosti

700 Kč

Vyhláška elektro 194/2022, svářečský průkaz -  posouzení zdrav. způsobilosti

600 Kč


Potvrzení pro instituce  na vlastní žádost

200 Kč


Posouzení zdravotní způsobilosti -  rekondiční pobyty, domov pro seniory

200 Kč


Posouzení zdravotní způsobilosti - rekreační, zájmové, sportovní aktivity

500 Kč


Pracovně - lékařská prohlídka  (pouze pro registrované pacienty- kategorie 1)

800 Kč


Výpis ze zdravotní dokumentace do 10 dnů/na počkání

400 Kč/600 Kč

300 Kč

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu- přihláška VŠ, VOŠ,SŠ (každá další přihláška 100 Kč)

150 Kč

Omluvenka škola  bez vlastního formuláře/ Omluvenka ÚP

30 Kč

Tiskopisy pro komerční pojišťovny (úraz, bolestné, životní pojistky, pojištění pracovní neschopnosti) v závislosti na rozsahu a náročnosti - 500 Kč/20 minut práce + 38 Kč za každou minutu

500 - 1000 Kč

Aplikace vakcíny - očkování nehrazené pojišťovnou

300 Kč

Odběr krve na vlastní žádost /+cena laboratoře/

100 Kč

Vyšetření EKG, CRP - na vlastní žádost

250 Kč

FOB test /okultní krvácení do stolice na vlastní žádost

400 Kč


Předoperační vyšetření - samoplátce (v ceně nejsou zahrnuta další   komplementární vyšetření)

1200 Kč

Cílené vyšetření praktickým lékařem - samoplátce

700 Kč

Kontrolní vyšetření praktickým lékařem - samoplátce

400 Kč

Lázeňský návrh na vlastní žádost

500 Kč

Kopírování lékařských zpráv nutných k založení do zdravotní dokumentace nebo jako přílohy pro MSSZ, OSSZ, na základě žádosti pacienta

5 Kč/strana

Vyhotovení kopie zdravotní dokumentace

10 Kč/strana